Kamenické práce a pískování - Martin Vrožyna Ma-Le KAMENICTVÍ Martin a Lenka VROŽYNOVI

Kontakty

Zákon o ochraně spotřebitele - 634/1992 Sb.

§ 14 Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

https://www.coi.cz/informace-o-adr/